HOKUS POKUS

 

 

HOKUS OG POKUS HEI FILI- OKUS

TROLL NEDI ESKEN SOVER DU?

NÅ SKAL VI TROLLE KAFFE OG BOLLE.

HEI FILLI OKUS KOM FRAM TJOHEI…

 

 

 

HOKUS OG POKUS HEI FILI- OKUS

TROLL NEDI ESKEN SOVER DU?

NÅ SKAL VI TROLLE KAFFE OG BOLLE.

HEI FILLI OKUS KOM FRAM TJOHEI…